TARİH DERSİNİN ÖNEMİ:

1. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve

ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve

çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.

2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.

3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak

öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını

sağlamak.

4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması

gerekliliğini kavratmak.

5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini

kavratmak.

6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi

olmalarını sağlamak.

7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa

hizmetlerini kavratmak.

8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.

9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark

ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.

10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih

bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.

11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel

ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında

çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.

12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin

önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını

sağlamak.

13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini

sağlamak.

14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları

yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.

15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili

kullanma becerisi kazandırmak.

                                                                                                                TARİH ÖĞRETMENİ                                                                                                                                            FATMA GÜZEL


Ziyaretçi Bilgisi

Bugün 437

Dün 422

Bu Hafta 3651

Bu Ay 1774

Toplam 792025

Duyurular

İçerik Bulunamadı.

Hızlı İletişim

ENDER EĞİTİM KURUMLARI

(0328) 812 08 08

(0328) 814 33 66

iletisim@ozelenderkoleji.k12.tr

MERKEZ / OSMANİYE