Matematik Öğretiminin Amaçları

      Matematiğin insan hayatındaki önemi ve bilimsel hayatın gelişmesine olan katkısından   ötürü, matematik öğretimi önem kazanmakta ve matematik öğretimine okul

öncesinden başlayarak, ilköğretim ve sonrasında geniş bir zaman ayrılmaktadır.Matematik öğretiminin amacı genel olarak şöyle ifade edilebilir.Kişiye günlük hayatın

gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme atmosferi içinde ele alan bir düşünmebiçimi kazandırmaktır.

      İnsanın çevresi geometrik eşya ve yapılarla kuşatılmıştır. Kullanılan eşyaların tamamı  çok çeşitli geometrik cisimlerin yalın ya da bileşik halleridir. Bunları tanımak,insan hayatının her anında sıkça yer alan ölçü aletlerini kullanmak ve elde edilen sonuçları

yorumlamak temel matematik beceriler gerektirir. Televizyon ya da gazete haberlerindeki sayısal verileri ya da grafikleri anlamak yine bazıtemel matematik

bilgi ve beceriler sayesinde olur.İnsan, hayatında sıkça birşeyleri karşılaştırma daha iyi ve daha uygun olanı seçme durumunda kalır. Karşılaştırma varlıkların nitel ve

nicel özellikleri üzerinde yapıldığı için karşılaştırmada da temel matematik bilgilerden  yararlanılır.

       Lisede veya ortaokulda öğrendiğiniz herhangi bir matematik bilgiyi günlük bir işte kulandığınız oldu mu?

      Problem çözmeyi öğrenme ve olayları problem çözme yaklaşımıiçinde ele alma amacı da şöyle açıklanabilir. Bu yaklaşım, insanın çevresinde olup bitenleri anlaması,

olayların nedenleri ve sonuçları arasındaki ilişkileri görmesi, bunlardan faydalanmasını sağlayacak bir düşünme biçimi geliştirmesini sağlar. Bu durum yaygın bir deyimlemuhakeme etmeolarak ta bilinir. Burada sözü edilen problem çözme yaklaşımının dört temel aşaması vardır. Bunlar;

• Kişinin bir güçlükle karşılaşması halinde, bu güçlüğün kaynaklarınıgörme  ve güçlüğü yalın olarak ortaya koyma,

• Güçlüğü ortadan kaldırabilmek için kullanılacak olan stratejileri seçme ve planlama,

• Bu stratejileri kullanarak güçlüğü giderme ve çözümü değerlendirmedir.

(Nasıl çözüldü? Başka çözüm yolu var mı? Çözüm bekleneni tam olarak vermektemidir? Güçlüğün değişik koşullar altında ortaya çıkmasıhalinde çözümnasıl yapılır?)

      Matematiğin burada açıklanan genel amacına ulaşması, bilgi, ve beceriler bakımından bir birikim gerektirir. Bu bakımdan her düzeydeki matematik öğretiminin amacı,

öğrencilerin yaş ve sınıf düzelerine uygun olarak çeşitlenme gösterir. Bu nedenle,sınıflara göre matematik öğretiminin amacı, öğrencilerin düzeylerine uygun gereklimatematik bilgi ve becerileri kazandırmak, bunların kullanıldığı yer ve durumları tanıtmak, kazanılan bilgi ve becerileri uygulayabileceği ortamlar hazırlamaktır.Böylece kişinin gerekli durumlarda bu birikimini kullanabilmesi mümkün olur.


Ziyaretçi Bilgisi

Bugün 497

Dün 422

Bu Hafta 3711

Bu Ay 1834

Toplam 792085

Duyurular

İçerik Bulunamadı.

Hızlı İletişim

ENDER EĞİTİM KURUMLARI

(0328) 812 08 08

(0328) 814 33 66

iletisim@ozelenderkoleji.k12.tr

MERKEZ / OSMANİYE